DSG_MP_Connect_Partners_Logos_Samasara

Integracja z Samsara

Podstawowe informacje na temat połączenia

Aby MacroPoint mógł ustanowić połączenie, potrzebujemy tokena API i ID grupy

Instrukcje:

Tworzenie tokenów API: 

 1. W menu górnym kliknij „Ustawienia” (Settings).
 2. W podmenu „Zaawansowane” (Advanced) kliknij „Tokeny API” (API Tokens).
 3. Kliknij „+ Dodaj token API” (+Add an API Token).
 4. Nadaj nazwę tokenowi API i kliknij „Zapisz” (Save).
 5. Uzyskaj/prześlij ID grupy i token dostępowy API znajdujące się w części „Dokumentacja / przykładowe wezwania API” (Documentation / Example API calls).
 6. Po pobraniu API i zlokalizowaniu ID grupy proszę je przesłać konsultantowi ds. aktywacji Descartes MacroPoint lub.
 7. Stosowane identyfikatory pojazdów to „Numery pojazdów” (Vehicle Names) w takiej formie, w jakiej pojawiają się w portalu.

Samsara-1

 

SZYBKO ZLOKALIZUJ DOKUMENTACJĘ SWOJEGO DOSTAWCY

  POMOŻEMY

  Nasz zespół ekspertów dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z systemu Descartes MacroPoint było łatwe i skuteczne. W przypadku pytań lub konieczności porozmawiania z konsultantem ds. aktywacji przewoźników, proszę kliknąć poniższy link z prośbą o kontakt.